privacyverklaring yoga harlingen

Yoga Harlingen vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met leentje@yogaharlingen.nl.

 • Artikel 1 – Wie ben ik?
  Yoga Harlingen is een eenmanszaak, gevestigd te (8861 VN) Harlingen aan de Hermesweg 1b. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51886766. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
 • Artikel 2 – Welke gegevens gebruik ik?
  Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de gezondheidsverklaring die ik u laat ondertekenen voor bepaalde vormen van yoga. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst en uw gezondheid in acht te houden. Ik verwijder deze gegevens direct na afloop van onze overeenkomst. Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.
 • Artikel 3 – Hoe verkrijg ik deze gegevens?
  Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Ook kan het zijn dat ik inzicht heb tot uw gegevens via samenwerkplatformen, zoals Momoyoga, om u mijn diensten aan te kunnen bieden.
 • Artikel 4 – Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.
  Inzage
  U kunt te allen tijde een verzoek doen bij  Yoga Harlingen om uw gegevens in te zien.
  Wijziging
  Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt in uw persoonlijke account op Momoyoga zelf ook een aantal gegevens aanpassen.
  Bezwaar
  Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van  Yoga Harlingen, kunt u bezwaar maken.
  Gegevensoverdracht
  Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal  Yoga Harlingen uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  Intrekking
  Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar leentje@yogaharlingen.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.
 • Artikel 5 – Wie ontvangen uw gegevens?
  Yoga Harlingen zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.
 • Artikel 6 – Slotbepalingen
  Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar leentje@yogaharlingen.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.